Der er masser af spændende fugle, som holder til på Læsø eller som besøger Læsø i løbet af året.

Ved sommerhuset har vi set gærdesmutte, rødhals, rødstjært, solsort, gransanger, fuglekonge, musvit, sortmejse, blåmejse, husskade, krage, stær, gråspurv, skovspurv, bogfinke, grønirisk, lille korsnæb, gulspurv og selvfølgelig den store flagspætte! I øjeblikket har spætten indrettet værksted i et af fyrretræerne, hvor den sætter kogler i klemme og hakker kernerne ud. Vi har også været heldige at se tranerne flyve over huset.
Ved stranden kan man se gravand, troldand, edderfugl, sortand, hvinand, toppet skallesluger, stor skallesluger, strandskade, præstekrave, rødben, terne, tejst, skarv og masser af måger.
Vi har set andre spændende fugle, når vi har været rundt på øen:
På Bløden Hale: snespurv, rørspurv, lille kobbersneppe, stenvender, rødstrubet lom.
Ved saltsyderiet: Storspove, klyde, rødrygget tornskade.
På Danzigmand: Tornirisk, blå kærhøg.
Fra færgen: Sule.
Ved stokken: Fiskeørn, bramgås, knortegås.